Tandprothetische praktijk Raaff


Grotere tekst

Kleinere tekst

Reset tekstgrootte

  Contactgegevens

  Gezondheidscentrum Zuilen

  Amsterdamsestraatweg 542

  3553 EN - Utrecht

  Tel. 030 - 244 48 77

  Openingstijden

 

  Online afspraak maken?

 

  Online vraag stellen?

 

Wat vergoedt de verzekeraar?

Voor 2020 zijn wederom de tarieven door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) bepaald.

U vraagt zich ongetwijfeld af welk percentage vergoed wordt door uw verzekering. Per ziektekostenverzekeraar gelden afwijkende vergoedingsbedragen en daarom kunnen wij hier niet direct een helder antwoord op geven. E.e.a. is afhankelijk waar en hoe u verzekerd bent. Er zijn natuurlijk ook nog zgn. aanvullende verzekeringen mogelijk.

 

In het algemeen geldt voor basisverzekerden:


Bij een nieuwe volledige prothese:

 • Standaard een vergoeding rechtstreeks aan zorgverlener van 75%; aan verzekerde wordt 25% in rekening gebracht welke (afhankelijk van het aanvullende pakket) gedeeltelijk of in zijn geheel bij de verzekeraar teruggevraagd kan worden.

 

Bij een nieuwe partiële/ frame prothese:

 • Om voor vergoeding in aanmerking te komen, dient u een aanvullende tandartsverzekering te hebben afgesloten. Per polis en zorgverzekeraar verschilt de vergoeding sterk. Informeer dan ook goed naar uw eventuele vergoedingen.
 • Voor een partiële (gedeeltelijke) of frame prothese zijn geen vergoedingen opgenomen in de basisverzekering.

 

Bij een nieuwe implantaat prothese:

 • Standaard een vergoeding rechtstreeks aan zorgverlener. Uw eigen bijdrage bedraagt een vastgesteld percentage per kaakhelft. Het resterende bedrag wordt vergoed, inclusief de kosten voor de te plaatsen implantaten. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het feit of u gelijktijdig zowel een boven- als onder prothese laat maken, of slechts één van beiden.
 • Voor een basisverzekerde geldt:
  • Volledige bovenprothese op implantaten | 8% eigen bijdrage
  • Volledige onderprothese op implantaten | 10% eigen bijdrage
  • Gelijktijdig vervaardigde normale bovenprothese i.c.m. een onderprothese op implantaten | samengestelde eigen bijdrage van 17% en 10%

 


Vergoeding bij reparatie of rebasing

Boven-, onder- of combinatie van beiden (volledige prothese): 90% vergoeding vanuit de basisverzekering. De overige 10% is uw eigen bijdrage, echter deze kan eventueel geheel of gedeeltelijk worden vergoed uit een aanvullende verzekering. De kosten worden verrekend met uw wettelijk eigen risico (€ 385,- in 2020).
Partiële- of frameprothese: Alleen vergoeding vanuit een aanvullende tandartsverzekering. De exacte hoogte is sterk afhankelijk van de polis / zorgverzekeraar. Uw eigen risico wordt niet aangesproken omdat er geen sprake is van een vergoeding vanuit de basisverzekering.
Prothese op implantaten: 90% vergoeding vanuit de basisverzekering na machtiging van de zorgverzekeraar. De overige 10% is uw eigen bijdrage, echter deze kan eventueel geheel of gedeeltelijk worden vergoed uit een aanvullende verzekering. De kosten worden verrekend met uw wettelijk eigen risico (€ 385,- in 2020).

 


 

Wilt u de polisvoorwaarden van uw huidige verzekering eens bekijken? Klik hier voor een overzicht van de zorgverzekeraars in Nederland.

 

.